HAR JEG BRUG FOR TERAPI?

Hvornår har jeg brug for terapi? De fleste mennesker oplever i løbet af livet én eller flere kriser. Nogle gange er det muligt at komme videre på egen hånd. Andre gange kan det være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at søge hjælp hos en psykolog. Jeg erfaring med at yde psykoterapi i forbindelse med en bred vifte af eksistentielle og psykologiske problemstillinger. Herunder: Angst, OCD, depression, stress, arbejdsrelaterede problemstillinger, ulykker, overgreb og traumer, kronisk sygdom, tabsproblemetikker, kroniske smerter, pårørende til mennesker med alkoholmisbrug samt problemer i relationer og parforhold.

Det kan også være, at du overordnet set synes, at du har det godt, men at der stadig er en oplevelse af, at der mangler noget. En dybere mening, mere glæde eller en mere fyldestgørende kontakt til dig selv og til andre.

HVORDAN FOREGÅR TERAPI?

Hvad enten du kommer med symptomer, vanskeligheder eller et ønske om vækst, vil vi i en atmosfære af nærvær, empati og præcision tage udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, som du oplever i din dagligdag. Jeg vælger altid metode og tilgang ud fra den enkelte problemstilling. Jeg har særlig erfaring med metoden “Intensiv dynamisk korttidsterapi” (ISTDP), som jeg anvender, når det skønnes hjælpsomt. I et ISTDP forløb vil vi i den første samtale – typisk en dobbeltsession – indkredse de grunddynamikker, der medvirker til dine vanskeligheder og forhindrer din udfoldelse. På baggrund af den første session er det muligt at give et skøn af, hvor mange sessioner, der er nødvendigt for at kunne løse den præsenterede problemstilling. ISTDP har i en række videnskabelige undersøgelser vist sig virksom overfor en bred vifte af psykologiske problematikker.

 

Ud over ISTDP har jeg også meget erfaring med de nye mindfulnessbaserede behandlingsmetoder. Ønsker du at få hjælp til at begynde en mindfulnesspraksis, kan jeg derfor hjælpe dig. Har du allerede en mindfulnesspraksis, og ønsker at fordybe den igennem en løsning af de indre konflikter, der forhindrer dig i at være fuldt til stede, kan et ISTDP-forløb være velegnet. Kombinationen af mindfulnesstræning og psykoterapi er mit særlige speciale.