Psykoterapi

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

De fleste mennesker oplever i løbet af livet én eller flere kriser. Ofte er det muligt at komme videre på egen hånd, andre gange er det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at benytte sig af psykoterapi. Jeg har erfaring med at yde terapi i forbindelse med en bred vifte af eksistentielle og psykologiske problemstillinger herunder: Angst, OCD, depression, stress, arbejdsrelaterede problemstillinger, ulykker, overgreb og traumer, kronisk sygdom, tabsproblemetikker, kroniske smerter, pårørende til mennesker med alkoholmisbrug samt problemer i relationer og parforhold. Desuden har jeg igennem mit arbejde i psykiatrien erfaring med psykoterapeutisk behandling ved bipolar sindslidelse og personlighedsforstyrrelser.

Min tilgang til psykoterapi
Hvad enten du kommer med symptomer, vanskeligheder eller et ønske om vækst, vil vi i en atmosfære af nærvær, empati og præcision tage udgangspunkt i de konkrete problemstillinger du oplever i din dagligdag. Jeg vælger altid metode og tilgang ud fra den enkelte problemstilling. Jeg har særlig erfaring med metoden “Intensiv dynamisk korttidsterapi” (ISTDP), som jeg anvender, når det skønnes hjælpsomt. I et ISTDP forløb vil vi i den første session – typisk en dobbeltsession –  indkredse de grunddynamikker, der medvirker til dine symptomer eller vanskeligheder. På baggrund af den første session er det muligt at give et skøn af, hvor mange sessioner, der er nødvendigt for at kunne løse den præsenterede problemstilling. ISTDP har i en række videnskabelige undersøgelser vist sig hjælpsom overfor en bred vifte af psykologiske problematikker.
Ud over ISTDP har jeg også meget erfaring med de nye mindfulnessbaserede behandlingsmetoder. Ønsker du at få hjælp til at begynde en mindfulnesspraksis, kan jeg derfor hjælpe dig. Har du allerede en mindfulnesspraksis, og ønsker at fordybe den igennem en løsning af de indre konflikter, der forhindrer dig i at være fuldt til stede, kan et ISTDP-forløb være velegnet. Kombinationen af mindfulnesstræning og psykoterapi er et af mine specialer.